ยินดีต้อนรับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปรัชญา " สร้างนักเทคโนโลยีการเกษตรที่พัฒนาประเทศได้ยั่งยืน " วิสัยทัศน์ "มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการเกษตร เป็นแหล่งบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ" เอกลักษณ์ " เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ " อัตลักษณ์(นักศึกษา) "บัณฑิตนักปฏิบัติ "

หัวหน้าสาขา

 

You are here

Home

Contact Subject

Faculty of agriculture Rajamangala University of Techonlogy Srivijaya Nakorn Sri Thammarat Saiyai campus
Saiyai : 109 Thungson-Nakhon Si Thammarat Rd., Moo 2, T.Thamyai, Thungsong District Nakhon Si Thammarat 80110    Phone : 0-7532-9936
Thungyai : 133 Moo 5,Thungyai sub-district, Thungyai district, Nakhon Si Thammarat province, 80240, Thailand   Phone : 08-6470-3288